• Language
  • NL
Veel voorkomend en goed te behandelen
Veel voorkomend en goed te behandelen

Angststoornissen

Ongeveer twintig procent van de mensen krijgt gedurende zijn of haar leven last van een angststoornis. Het hebben van een angststoornis kan zorgen voor grote beperkingen, soms zelfs voor aanzienlijk lijden. Gelukkig zijn er goede behandelingen beschikbaar. Van alle behandelingen van psychische stoornissen, heeft de behandeling van een angststoornis het grootste succespercentage. Toch krijgt gemiddeld 50% van de patiënten met angststoornissen niet de juiste behandeling. Om daar verbetering in aan te brengen is het geven van voorlichting en het opleiden van deskundige en vakbekwame professionals in de geestelijke gezondheidszorg essentieel. Daarnaast blijft wetenschappelijk onderzoek nodig om preventieve strategieën te ontwikkelen om het ontstaan van angststoornissen te voorkomen en/of zo vroeg mogelijk te ontdekken om daarmee een chronisch beloop voor te zijn. Zelfs wanneer patiënten wel de juiste behandeling krijgen dan nog zal zo'n 20-30% daar onvoldoende van profiteren. Juist voor deze groep is verder onderzoek naar dit focusgebied en daarmee de ontwikkeling van betere behandelingen noodzakelijk.  

"Wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de instandhouding van angst is nodig om angststoornissen goed te kunnen behandelen." Prof.dr. Karin Roelofs