• Language
  • NL

Publicaties Prof. Marc Verbraak

2015
van Dijk, M.K., Oosterbaan, D.B., Verbraak, M.J.P.M., Hoogendoorn, A.W., Penninx, B.W.J.H., & van Balkom, A.J.L.M. (2015). Effectiveness of the implementation of guidelines for anxiety disorders in specialized mental health care. Acta Scandinavica Psychiatrica, 132, 69-80. doi: 10.1111/acps.12338.

van Dam, A., Keijsers, G.P.J., Verbraak, M.J.P.M., Eling, P.A.T.M., & Becker, E.S. (2015). Level and appraisal of fatigue are not specific in burnout. Clinical Psychology & Psychotherapy, 22, 133-141. doi: 10.1002/cpp.1869.

Oosterholt, B.G., Maes, J.H.R., van der Linden, D, Verbraak, M.J.P.M. & Kompier, M.A.J. (2015). Burnout and cortisol: Evidence for a lower cortisol awakening response in both clinical and non-clinical burnout.Journal of Psychosomatic Research, 78, 445-451. doi: 10.1016/j.jpsychores.2014.11.003.

Verbraak, M., Theuws, S., & Verdellen, C. (2015). ROM en benchmarken. Een voorbeeld van een geïntegreerde aanpak. Directieve Therapie, 35, 115-131.

Verbraak, M., Dijkgraaf-Hartland, W., & Engels, M. (2015). Eerste hulp bij omgaan met lastige cliënten in de ambulante ggz. Directieve Therapie, 35, 261-295.

 

2014
Janse, P., Boezen-Hilberdink, L., van Dijk, M.K., Verbraak M.J.P.M., & Hutschemaekers, G.J.M.  (2014). Measuring feedback from clients. The psychometric properties of the Dutch Outcome Rating Scale and Session rating Scale. European Journal of Psychological Assessment, 30, 86-92. doi: 10.1027/1015-5759/a000172.

van Dijk, M.K., Verbraak, M.J.P.M., Oosterbaan, D.B., Hoogendoorn, A.W. & van Balkom, A.J.M. (2014) Predictors of non-response and persistent functional impairments in treatment adhering  to evidence-based practice guidelines for anxiety disorders. Journal of Depression & Anxiety, 3: 159. doi:10.4172/2167-1044.1000159.

Oosterholt, B.G., Maes, J.H.R., van der Linden, D., Verbraak, M.J.P.M., & Kompier, M.A.J. (2014). Cognitive performance in clinical and non-clinical burnout. Stress, 17, 400-409. doi: 10.3109/10253890.2014.949668

Boezen-Hilberdink, L., Janse, P., Dijk, M. van & Verbraak, M. (2014). De Outcome Rating Scale en de Session Rating Scale. De psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versies. Directieve Therapie, 34, 15-33.

Verbraak, M., Dijkgraaf-Hartland, W., Brals, C. & van Dijk, M. (2014). De mediërende rol van interactieproblemen in de relatie tussen persoonlijkheidsproblematiek en behandelresultaat. Directieve Therapie, 34, 202-218.

Terluin, B. & Verbraak, M. (2014). Validiteit van de Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift voor Klinische Psychologie, 44, 198-211.

van Dijk, M., Verbraak, M., Oosterbaan, D. & van Balkom, T. (2014). De multidisciplinaire richtlijn voor angststoornissen. De toepasbaarheid en effectiviteit in de dagelijkse klinische praktijk.  Directieve Therapie, 34, 268-282.

-=
2013
van de Griendt, J.M.T.M., Verdellen, C.W.J., van Dijk, M.K., & Verbraak, M.J.P.M. (2013). Behavioural treatment of tics: Habit reversal and exposure with response prevention. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 37, 1172-1177. doi: 10.1016/j.neubiorev.2012.10.007

Kleijweg, J.H.M., Verbraak, M.J.P.M., & van Dijk, M.K. (2013). The clinical utility of the Maslach Burnout Inventory in a clinical population. Psychological Assessment. 25, 435-441. 

Oosterbaan, D.B., Verbraak, M.J.P.M., Terluin, B., Hoogendoorn, A.W., Peyrot, W.J., & van Balkom, A.J.L.M. (2013). Collaborative stepped care v. care as usual for common mental disorders: 8-month, cluster randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry. 203, 132-139.doi: 10.1192/bjp.bp.112.125211

McCabe, K.O., van Yperen, N.W., Elliot, A.J., & Verbraak, M. (2013). Big Five personality profiles of context-specific achievement goals. Journal of Research in Personality, 47,698-707.

Dijkgraaf-Hartland, W., Brals, C., Verbraak, M., & van Dijk, M. (2013). Cormorbide persoonlijkheidsproblematiek en de effectiviteit van protocollaire behandeling. Directieve Therapie, 33, 14-30.

Bauhuis, O., Jonker, K., Verdellen, C., Reynders, J., Verbraak, M. (2013), MINI-KID de introductie van een Nederlandstalig instrument om DSM-IV-Tr-Diagnoses bij kinderen te stellen.Kind & Adolescent Praktijk, 12, 20-26.

Verbraak, M. & Hoogduin, K. (2013). Management van de behandeling. In: P. Emmelkamp & K. Hoogduin (red.), Van mislukking naar succes in de psychotherapie (pp. 93-112). Amsterdam: Boom.

Hoogduin, K. & Verbraak, M. (2013). Behandeling van patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis. In: P. Emmelkamp & K. Hoogduin (red.), Van mislukking naar succes in de psychotherapie (pp. 151-179). Amsterdam: Boom.

 

2012
Oosterholt, B.G., van der Linden, D., Maes, J.H.R., Verbraak, M.J.P.M., & Kompier, M.A.J. (2012). Burned out cognition: Cognitive functioning of burnout patients before and after a period with psychological treatment. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 38,358-369. doi:10.5271/sjweh.3256

van Dam, A., Keijsers, G.P.J., Verbraak, M.J.P.M., Eling, P.A.T.M., & Becker, E.S. (2012). Burnout patients primed with success did not perform better on a cognitive task than burnout patients primed with failure. Psychology, 3,583-589. doi:10.4236/psych.2012.38087

Deumens, R.A.E., Noorthoorn, E.O., & Verbraak, M.J.P.M. (2012). Predictors for treatment outcome of binge eating with obesity: A naturalistic study. Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 20,276-287. doi: 10.1080/10640266.2012.689207

van Dijk, M.K., Verbraak, M.J.P.M., Oosterbaan, D.B., & van Balkom, A.J.L.M. (2012). Implementing practice guidelines for anxiety disorders in secondary mental health care: a case study. International Journal of Mental Health Systems.doi:10.1186/1752-4458-6-20

van Dijk, M.K., Oosterbaan, D.B., Verbraak, M.J.P.M., & van Balkom, A.J.L.M. (2012). The effectiveness of adhering to clinical-practice guidelines for anxiety disorders in secondary mental health care: the results of a cohort study in the Netherlands. Journal of Evaluation in Clinical Practice.doi: 10.1111/j.1365-2753.2012.01851.x

Bruinsma, C.L., Verbraak, M.J.P.M. en Verbraak, P. (2012). Commentaar. Transparantie in ggz gebaat bij rom en benchmarking. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 254-256.

Verbraak, M.J.P.M. (2012). Illusies van de psycholoog: Gezondheidszorg psychologie in tijden van doelmatigheid. Directieve Therapie, 32, 235-255.

Verbraak, M.J.P.M. (2012). Illusies van de psycholoog: Gezondheidszorgpsychologie in tijden van doelmatigheid. Nijmegen: Inaugurele rede 7 juni 2012

van der Heiden, C., & Verbraak, M.J.P.M. (2012). Behandelprotocol emotionele ontregeling en stress. Therapeutenboek. Amsterdam: Boom Cure & Care.

van der Heiden, C., & Verbraak, M.J.P.M. (2012). Werkboek bij emotionele ontregeling en stress. Amsterdam: Boom Cure & Care.

 

2011
Bos, E.H., van Wel, E.B., Appelo, M.T., & Verbraak, M.J.P.M. (2011). Effectiveness of systems training for emotional predictability and problem solving (STEPPS) for borderline personality problems in a ‘real-world’ sample: Moderation by diagnosis or severity? Psychotherapy and Psychosomatics, 80, 173-181. DOI: 10.1159/000321793

van Yperen, N.W., Verbraak, M., & Spoor, E. (2011). Perfectionism and clinical disorders among employees. Personality and Individual Differences, 50, 1126-1130.

Hendriks, G.-J., Keijsers, G.P.J., Kampman, M., Verbraak, M.J.P.M., Broekman, T.G., Hoogduin, C.A.L., & Oude Voshaar, R.C. (2011). Behandeling van angststoornissen bij ouderen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 53, 589-595.

Janse, P., van Dijk, M., & Verbraak, M. (2011). De cliënt is koning, de therapeut is raadsheer. Een beschouwing op cliëntfeedback in Nederland. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66, 826-839.

Verbraak, M., Visser, S., Muris, P. & Hoogduin, K. (redactie) (2011). Handboek voor gz-psychologen. Amsterdam: Boom.

Verbraak, M. (2011). Angststoornissen en werk. In: A.J.L.M. van Balkom, D. Oosterbaan, S. Visser & I.M. van Vliet (red.), Handboek angststoornissen (pp. 123-135). Utrecht: De Tijdstroom.

Verbraak, M., Visser, S., Bouman, T., Hoogendoorn, V., Bakker, A., & Luycks, L. (2011). Competentieprofiel van de gezondheidszorgpsycholoog. In: M. Verbraak, S. Visser, P. Muris, & K. Hoogduin (red.), Handboek voor gz-psychologen (pp 37-50). Amsterdam: Boom.

ten Broeke, E., Meijer, S., & Verbraak, M. (2011). Diagnostiek binnen de behandeling. In: M. Verbraak, S. Visser, P. Muris, & K. Hoogduin (red.), Handboek voor gz-psychologen (pp 103-116). Amsterdam: Boom.

van Dijk, M. , Verbraak, M., Oosterbaan, D., & van Balkom, T. (2011). Innovatie en implementatie. In: M. Verbraak, S. Visser, P. Muris, & K. Hoogduin (red.), Handboek voor gz-psychologen (pp 299-307). Amsterdam: Boom.

Heinen, A., & Verbraak, M. (2011). De psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog. In: M. Verbraak, S. Visser, P. Muris, & K. Hoogduin (red.), Handboek voor gz-psychologen (pp 527-533). Amsterdam: Boom.

Colijn, S., Verbraak, M., & Geertjens, L. (2011). Rollen, taken en verantwoordelijkheden van praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor. In: M. Verbraak, S. Visser, P. Muris, & K. Hoogduin (red.), Handboek voor gz-psychologen (pp 535-543). Amsterdam: Boom.

Colijn, S., Verbraak, M., & Geertjens, L. (2011). Rollen, taken en verantwoordelijkheden van praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor in de GGz. In: R. Beunderman & F. van der Maas (red.), Supervisie in de GGz. Een oriëntatie op de praktijk (pp. 17-26). Assen: Van Gorcum.

Verbraak, M., Hoogduin, K., & Keijsers, G. (2011). Protocollaire behandeling van patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis: Exposure, responspreventie en cognitieve therapie. In: G. Keijsers, A. van Minnen & K. Hoogduin (red.), Protocol­laire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 1 (pp. 79-109). Amsterdam: Boom.

Hoogduin, K., Verbraak, M., Keijsers, G., & de Kleine, R. (2011). Protocollaire behandeling van patienten met conversieve fluisterspraak (afonie): Eensessiebehandeling. In: G. Keijsers, A. van Minnen & K. Hoogduin (red.), Protocol­laire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 2 (pp. 157-167). Amsterdam: Boom.

van der Heiden, C., & Verbraak, M.J.P.M. (2011). Cognitieve gedragstherapie: Behandelprotocol bij aanpassingsstoornissen. Therapeutenboek. Tweede, herziene druk. Amsterdam: Boom Cure & Care.

van der Heiden, C., & Verbraak, M.J.P.M. (2011). Cognitieve gedragstherapie: Behandelprotocol bij aanpassingsstoornissen. Werkboek. Tweede, herziene druk. Zeist: Amsterdam: Boom Cure & Care.

Verschuren, C.M., Nauta, A.P., Bastiaanssen, M.H.H., Terluin, B., Vendrig, A.A., Verbraak, M.J.P.M., Flikweert, S., Vriezen, J.A., van Zanten-Przybysz, I., & Loo, M.A.J.M. (2011). Eén lijn in de eerste lijn bij overspanning en burnout. Multidisciplinaire richtlijn overspanning en burnout voor eerstelijns professionals. Amsterdam/Utrecht: LVE, NHG, NVAB.

 

2010
Bos, E.H., van Wel, E.B., Appelo, M.T., & Verbraak, M.J.P.M. (2010). A randomized controlled trial of a dutch version of Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving for borderline personality disorder. Journal of Nervous and Mental Disease, 198, 299-304.

van Luijtelaar, G., Verbraak, M., van den Bunt, M., Keijsers, G., & Arns, M. (2010). EEG findings in burnout patients. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 22, 208-217.

Hendriks, G.J., Keijsers, G.P.J., Kampman, M., Oude Voshaar, R.C., Verbraak, M.J.P.M., Broekman, T.G., & Hoogduin, C.A.L. (2010). A Randomized controlled study of paroxetine and cognitive-behavioural therapy for late-life panic disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 122,11-19.

Keijsers, G.P.J. , Verbraak, M., ten Broeke E., & Korrelboom, K. (2010). Werken met protocollaire behandelingen. GZ-psychologie, 2,

van den Bunt, M., Arns, M., Verbraak, M., Keijsers, G., & van Luijtelaar, G. (2010). Biomarkers bij burn-outpatiënten. Neuropraxis, 14, 165-173.

 

2009
Hagenaars, M., van Minnen, A., Hoogduin, C.A.L., & Verbraak, M. (2009). A transdiagnostic comparison of trauma and panic memories in PTSD, panic disorder, and healthy controls. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40, 412-422.

van Dijk, M.K., Oosterbaan, D.B., ten Doesschate, R.J.A., Verbraak, M.J.P.M. & van Balkom, A.J.L.M. (2009). Implementatie van de multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. Een voorbeeld uit de praktijk. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64, 273-285.

Verdellen, C., van de Griendt, J., van Heeswijk, L., & Verbraak, M. (2009).Gedragstherapie: eerste keuzebehandeling voor ticstoornissen. Kind en Adolescent Praktijk, 8, 58-66.

van Wel, E.B., Bos, E.H., Appelo, M.T., Berendsen, E.M., Willgeroth, F.C., & Verbraak, M.J.P.M. (2009). De effectiviteit van de Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) in de behandeling van de borderline persoonlijkheidsstoornis. Een gerandomiseerd onderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51, 291-301.

Terluin, B., Neeleman-van der Steen, K., Verbraak, M., Smitskamp, J., & Duijsens, I. (2009). Kunnen SCL-90-scores worden berekend op basis van 4DKL-scores? Vergelijking van de Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) en de Symptom Checklist (SCL-90). De Psycholoog, 44, 498-507.

Verbraak, M., & ten Broeke, E. (2009). Obsessieve-compulsieve stoornis: een protocollaire behandeling op maat. Directieve Therapie, 29, 170-211.

ten Broeke, E., Korrelboom, K., & Verbraak, M. (redactie) (2009). Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Protocollaire behandelingen op maat. Bussum: Uitgeverij Couthino.

Korrelboom, K., ten Broeke, E., & Verbraak, M. (2009). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: uitgangspunten en contouren. In E. ten Broeke, K. Korrelboom, & M. Verbraak (red), Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Protocollaire behandelingen op maat(pp. 17-37). Bussum: Uitgeverij Couthino.

Keijsers, G., Verbraak, M., ten Broeke, E., & Korrelboom, K. (2009). Psychologische behandelingen volgens een protocol. In E. ten Broeke, K. Korrelboom, & M. Verbraak (red), Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Protocollaire behandelingen op maat(pp. 39-59). Bussum: Uitgeverij Couthino.

van der Heiden, C., ten Broeke, E., & Verbraak, M. (2009). Gegeneraliseerde angststoornis. In E. ten Broeke, K. Korrelboom, & M. Verbraak (red), Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Protocollaire behandelingen op maat(pp. 61-92). Bussum: Uitgeverij Couthino.

Verbraak, M., & ten Broeke, E. (2009). Obsessieve-compulsieve stoornis. In E. ten Broeke, K. Korrelboom, & M. Verbraak (red), Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Protocollaire behandelingen op maat(pp. 155-185). Bussum: Uitgeverij Couthino.

Verbraak, M., Korrelboom, K., & ten Broeke, E. (2009). De maat van protocollaire behandelingen. In E. ten Broeke, K. Korrelboom, & M. Verbraak (red), Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Protocollaire behandelingen op maat (pp. 427-431). Bussum: Uitgeverij Couthino.

Verbraak, M., & Hoogduin, K. (2009). Psychiatrie en arbeid. In M.W. Hengeveld & A.J.L.M. van Balkom (red.). Leerboek Psychiatrie. Tweede, geheel herziene druk, mede onder redactie van C. van Heeringen en B.G.C Sabbe (pp. 627-636). Utrecht: De Tijdstroom.

 

2008
Sonnenschein, M., Sorbi, M.J., Verbraak, M.J.P.M., Schaufeli, W.B., Maas, C.J.M., van Doornen, L.J.P.  (2008).Influence of sleep on symptom improvement and return to work in clinical burnout.Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 34,23-32.

Verbraak, M. (2008). Stilte voor de storm? Weerwoord op de reactie van Derksen, Egger en Van der Heijden. Directieve Therapie, 28, 75-79.

Hendriks, G.J., van Rees, M.M., Verbraak, M.J.P.M., Keijsers, G.P.J., Hoogduin, C.A.L. (2008). Behandeling van ouderen met een obsessieve compulsieve stoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50, 617-621

van Dijk, M., Verbraak, M., Oosterbaan, D., & van Balkom, T. (2008). Implementatie van richtlijnen: Het bepalen van belemmerende en bevorderende factoren door middel van een vragenlijst. PsychoPraxis, 10, 202-208.

Verbraak, M., Kleyweg, J., van de Griendt, J., & Hoogduin, K. (2008). Nadere verkenning van de psychometrische kwaliteiten van de BurnOut-Neurathenie Klachten Schaal (BO-NKS): wat valt er te meten? Directieve Therapie, 28, 187-211.

Hoogduin, C.A.L., & Verbraak, M.J.P.M. (2008). Stoornissen in de impulscontrole. In W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin, & P.M.G. Emmelkamp (red.). Handboek psychopathologie deel 1. Basisbegrippen (pp. 421-437). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Verbraak, M. (2008). Wie de oppervlakte niet eert … In Liber Amicorum Kees Hoogduin. En toen was er Hoogduin (pp. 63-69). Amsterdam: Boom.

Verbraak, M. (2008). De professionele professional. In Liber Amicorum Roelof ten Doesschate (pp. 77-78). Deventer: Dimence.

Verbraak, M. (2008). Waarheen, waarvoor: de gz-psycholoog als scientist-practitioner. In C. van Nijnatten & G. Hutschemaekers (red.), De klinisch psycholoog als scientist practitioner. Opstellen over de verhouding van wetenschap en praktijk. Bij gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Cees van der Staak (pp. 44-47). Nijmegen: Radboud Universiteit / Utrecht: MGv (Trimbos-instituut).

 

2007
Hoogduin, K., Verbraak, M., & van Minnen, A. (2007). De behandeling van een mutistische tuinman. Directieve Therapie, 27, 55-59.

Hoogduin, K. & Verbraak, M. (2007). De behandeling van een jonge vrouw die niet kan blijven staan. Directieve Therapie, 27, 60-65.

Verbraak, M. (2007). Persoonlijkheidstests dragen bij tot betere resultaten van psychologische behandelingen. Directieve Therapie, 27,205-207.

van Dijk, M., Verbraak, M., Oosterbaan, D., ten Doesschate, R., & van Balkom, T. (2007). Toetsen, vergelijken en verbeteren. Procesindicatoren voor de zorg aan patiënten met een angststoornis. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62, 849-861.

Mulder, H., Verbraak, M., Valmaggia, L., & van der Gaag, M. (2007). Pré-cgt in een groep patiënten met een psychotische stoornis. Gedragstherapie, 40, 237-250.

Korrelboom, K., ten Broeke, E., & Verbraak, M. (2007). Twee prikkelende zinnen in drie pagina’s. Reactie naar aanleiding van Veeninga en De Groot en Schoneveld. Gedragstherapie, 40, 303-308.

Hoogduin, K. & Verbraak, M. (2007). Stoornissen in de impulsbeheersing. In H. van der Molen, S. Perreijn & M. van den Hout (red.). Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie. Tweede druk. (pp 781-802). Groningen/Hou­ten: Wolters- Noordhoff.

Hoogduin, C.A.L., & Verbraak, M.J.P.M. (2007). Psychogenic movement disorders. In E.Ch. Wolters, T. van Laar & H.W. Berendse (eds.). Parkinsonism and related disorders (pp. 413-428). Amsterdam: VU University Press.

 

2006
Mommersteeg, P.M.C., Heijnen, C.J., Verbraak, M.J.P.M., & van Doornen, L.J.P. (2006). Clinical burnout is not reflected in the cortisol awakening response, the day-curve or the response to a low-dose dexamethasone suppression test. Psychoneuroendocrinology, 31, 216-225.

Mommersteeg, P.M.C., Keijsers, G.P.J., Heijnen, C.J., Verbraak, M.J.P.M., & van Doornen. L.J.P. (2006). Cortisol deviations in people with burnout before and after psychotherapy: A pilot study. Health Psychology, 25, 243-248.

Mommersteeg, P.M.C., Heijnen, C.J., Verbraak, M.J.P.M., & van Doornen, L.J.P. (2006). A longitudinal study on cortisol and complaint reduction in burnout. Psychoneuroendocrinology, 31,793-804.

ten Broeke, E. , Korrelboom, K., Meijer, S., & Verbraak, M. (2006). Functieanalyses met hart en ziel. Gedragstherapie, 39, 67-75.

Verbraak, M., van de Griendt, J., & Hoogduin, K. (2006). Ontwikkeling van de BurnOut-Neurasthenie KlachtenSchaal (BO-NKS). Diagnostiek-wijzer, 9, 30-53.

Verbraak, M., Warner, R., de Roij, M., & Hoogduin K. (2006)Follow-up na protocollaire cognitieve gedragstherapie bij burn-out: een vergelijking met depressieve stoornissen en angststoornissen. Directieve Therapie, 26, 142-161.

Verbraak, M. (2006). Resultaten van gecontroleerd psychotherapieonderzoek zijn niet bruikbaar in de dagelijkse klinische praktijk. Directieve Therapie, 26, 258-260.

Hoogduin, K., Minnen, A. van, & Verbraak, M. (2006). Over de diagnostiek en behandeling van de ‘conversieve’ expressieve afasie. Directieve Therapie, 26, 325-332.

Hoogduin, K., Verbraak, M., & van Minnen, A. (2006). De behandeling van een vrouw met een conversieve katatonie. Directieve Therapie, 26, 333-339.

Hoogduin, C.A.L., Keijsers, G.P.J., van Minnen, A. , & Verbraak, M.J.P.M. (2006). Stoornissen in de impulscontrole. In W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin & P.M.G. Emmelkamp. (red.). Handboek Psychopathologie, deel 2 Klinische praktijk (pp 431-441). Hou­ten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Verbraak, M, van de Griendt, J., & Hoogduin, K. (2006). BurnOut-Neurasthenie KlachtenSchaal (BO-NKS). Arnhem: HSK-Groep.

 

2005
Roelofs, J., Verbraak, M., Keijsers, G.P.J., de Bruin, M.B.N., & Schmidt, A.J.M. (2005). Psychometric properties of a Dutch version of the Maslach Burnout Inventory General Survey (MBI-DV) in individuals with and without clinical burnout. Stress & Health, 21, 17-25.

Heinen, A., Verbraak, M., & ten Doesschate, R. (2005). Verantwoordelijkheid van psychologen in opleideling, praktijkopleider, werkbegeleider en instelling. De Psycholoog, 40, 210-214.

Verbraak, M. & Hoogduin, K. (2005). Psychiatrie en arbeid. In M.W. Hengeveld & A.J.L.M. van Balkom (red.). Leerboek Psychiatrie. (p. 527-536). Utrecht: De Tijdstroom.

Verbraak, M.J.P.M. & Hoogduin, C.A.L. (2005). Cognitieve gedragstherapie: Behandelprotocol bij obsessieve-compulsieve stoornis. Therapeutenboek. Tweede, herziene druk. Nijmegen: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

Verbraak, M.J.P.M. & Hoogduin, C.A.L. (2005). Cognitieve gedragstherapie: Behandelprotocol bij obsessieve-compulsieve stoornis. Werkboek. Tweede, herziene druk. Nijmegen: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

 

2004
Mommersteeg, P., Heijnen, C., Keijsers, G., Verbraak, M., & van Doornen, L. (2004). Cortisolontregeling bij werknemers met burnout; een pilotstudy. Gedrag & Organisatie, 17, 18-31.

Pakvis L.G. & Verbraak, M.J.P.M. (2004). Traumaopvang. Liever geen gedetailleerde reconstructie van de gebeurtenis, maar het creëren van veiligheid in het hier en nu – een alternatief voor debriefing. Directieve Therapie, 24, 295-314.

Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin, C.A.L., Methorst, G.J., Arts, W.J.J.M., Hansen, A.M.D. & Keijsers, G.P.J. (2004). Protocollaire behandeling van patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis: Exposure, responspreventie en cognitieve therapie. In G.P.J. Keijsers, A. van Minnen & C.A.L. Hoogduin (Red.). Protocol­laire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg I. Tweede, herziene druk (pp 63-97). Hou­ten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Hoogduin, C.A.L., Verbraak, M.J.P.M., & Keijsers, G.P.J. (2004). Protocollaire behandeling van patiënten met conversieve fluisterspraak (afonie): Eén-sessie behandeling. In G.P.J. Keijsers, A. van Minnen & C.A.L. Hoogduin (Red.). Protocol­laire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg II. Tweede, herziene druk (pp 193-204). Hou­ten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Verbraak, M. & Hoogduin, K. (2004). Valkuilen in de behandeling van de obsessieve-compulsieve stoornis. In G.J. Hendriks & J.L. Klompenhouwer (red.). Angststoornissen: behandeling en therapieresistentie. (pp 51-68). Nijmegen: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

 

2003
Verbraak, M.J.P.M. (2003). Preventie van verzuim als gevolg van werkstress, burnout en overige psychische klachten. Nijmegen: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

Verbraak, M.J.P.M. (2003). Preventie van ‘psychisch ziekteverzuim’: een oriëntatie op verschillende gebieden. In M.J.P.M. Verbraak (Red.). Preventie van verzuim als gevolg van werkstress, burnout en overige psychische klachten. Nijmegen: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

Verbraak-Ekelschot, M.A., Beerlage, J.M.W.M. & Verbraak, M.J.P.M. (2003). Preventietraining ‘Werkstress de baas’: een voorbeeld van een stresshanteringstraining. In M.J.P.M. Verbraak (Red.). Preventie van verzuim als gevolg van werkstress, burnout en overige psychische klachten. Nijmegen: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

 

2002
Kampman, M., Keijsers, G.P.J., Verbraak, M.J.P.M., Näring, G., & Hoogduin, C.A.L. (2002). The emotional Stroop: a comparison of panic disorder patients, obsessive-compulsive patients, and normal controls, in two experiments. Journal of Anxiety Disorders, 16,425-441.

Kampman, M., Keijsers, G.P.J., Hoogduin, C.A.L., & Verbraak, M.J.P.M. (2002). Addition of cognitive-behavioural therapy for obsessive-compulsive disorder patients non-responding to fluoxetine. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106,314-319.

Versteeg, A.M. & Verbraak, M.J.P.M. (2002). De effecten van de behandeling
van burn-out. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 10,
164-169.

van Minnen, A., & Verbraak, M.J.P.M. (2002). Psychologische interventies bij posttraumatische stress-stoornis. Nijmegen: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

Verbraak, M.J.P.M., & van Minnen, A. (2002). Wat maakt effectieve psychologische behandelingen  van PTSS werkzaam? Enige beschouwingen. In A. van Minnen & M.J.P.M. Verbraak (Red.). Psychologische interventies bij posttraumatische stress-stoornis. Nijmegen: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

Hoogduin, C.A.L., van Minnen, A., Verbraak, M.J.P.M., & van de Griendt, J.M.T.M. (2002). Klinisch beeld van de PTSS. In A. van Minnen & M.J.P.M. Verbraak (Red.). Psychologische interventies bij posttraumatische stress-stoornis. Nijmegen: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

Stolk, E., Speckens, A.E.M., & Verbraak, M.J.P.M. (2002). Cognitieve therapie: techniek, resultaten en problemen. In A. van Minnen & M.J.P.M. Verbraak (Red.). Psychologische interventies bij posttraumatische stress-stoornis. Nijmegen: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

Commissie Implementatie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2002). Checklist Implementatie. Utrecht: Trimbos-instituut.

 

2001
van der Heiden, C., & Verbraak, M.J.P.M. (2001). Cognitieve gedragstherapie: Behandelprotocol bij aanpassingsstoornissen. Therapeutenboek. Zeist: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

van der Heiden, C., & Verbraak, M.J.P.M. (2001). Cognitieve gedragstherapie: Behandelprotocol bij aanpassingsstoornissen. Werkboek. Zeist: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

Verbraak, M.J.P.M. & Hoogduin, C.A.L. (2001). Cognitieve gedragstherapie: Behandelprotocol bij obsessieve-compulsieve stoornis. Therapeutenboek. Zeist: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

Verbraak, M.J.P.M. & Hoogduin, C.A.L. (2001). Cognitieve gedragstherapie: Behandelprotocol bij obsessieve-compulsieve stoornis. Werkboek. Zeist: Wetenschappelijke uitgeverij, CURE & CARE publishers.

 

2000
van der Heiden, C.,  & Verbraak, M.J.P.M. (2000). Een cognitief-gedragstherapeutisch protocol voor adaptatiestoornissen. In J.J.L. Derksen & C.P.F. van der Staak (Red.). Behandelingsstrategieën voor de eerstelijnspsycholoog. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

1991 tot 1999
Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin, C.A.L. & Schaap, C. (1993). The hete­ro­genei­ty of schizophrenic information proces­sing and negative versus positive symp­toms. Journal of Nervous and Mental Disease, 181,738-743.

de Haan, E. , & Verbraak, M. (1993). Ex­posure voor dwanggedachten? Directieve Therapie, 13, 49-56.

Verbraak M.J.P.M. (1994). De psychofar­maco­logische behandeling van boulimia nervosa. De Psycholoog, 29 (2), 46-51.

Vink, J., Nolen, W.A., & Verbraak, M. (1994). Is moclobemide bij therapiere­sis­ten­te depressie een alternatief voor tra­nylcy­promine? Enige ervaringen. Tijd­schrift voor Psychiatrie, 36 (9), 639-646.

Peters, W., Hoogduin, K., Verbraak, M., Schaap, C., & Methorst, G. (1996). Ervarin­gen met de ambulante behandeling van gecompliceerde patiënten met een dwangneurose.Directieve Therapie, 16, 92-104.

Verdellen, C., Hoogduin, K., de Kemp, E., Methorst, G., & Verbraak, M. (1996). Dwang en depressie; differentiële diagnostiek. Directieve Therapie, 16, 120-129.

Schoemaker, C., Verbraak, M., Breteler, R. & van der Staak, C. (1997). The discri­minant validity of the Eating Disorder Invento­ry-2. British Journal of Clinical Psychology, 36, 627-629.

van Minnen, A., Hopman, I., Hagenaars, M., Verbraak, M., & Methorst, G. (1997). Langdurige imaginaire exposure als behandelmethode voor PTSS: effectiviteit en mislukkingen. Directieve Therapie, 17, 292-307.

Kampman, M., Hoogduin, C.A.L., Keijsers, G.P.J., Stoffelen, P.E.W. & Verbraak, M.J.P.M. (1999). Fluoxetine en cognitieve gedragstherapie bij dwangstoornis­sen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 41, 603-610.

Verbraak, M.J.P.M. (1999). The Why, When and How of Administering Fluoxetine in Bulimia Nervosa.Nijmegen: Academisch proefschrift.

Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin, C.A.L. & Moleman, P. (1993). De keuze van een ernst­maat bij de evaluatie van behande­lingen van affectieve stoornissen. In: C.P.F. van der Staak en C.A.L. Hoogduin (Red.). Depressie: psychopathologie en preven­tie (Symposium Klinische Psycho­logie Nijmegen nummer 4). Nijmegen: Bêta Boeken.

Hoogduin, C.A.L., Moleman, P. & Ver­braak M.J.P.M. (1993). De identificatie van non-responders bij de behandeling van depres­sieve patiënten met antide­pressiva. In: C.P.F. van der Staak en C.A.L. Hoogduin (Red.). Depressie: psy­chopathologie en preventie (Symposium Klinische Psycho­logie Nijmegen nummer 4). Nijmegen: Bêta Boeken.

Hoogduin, C.A.L., Verbraak, M.J.P.M. & de Haan, E. (1997). Het 'outtake'-team: strategieën ter voorkoming van langdurige behandelingen. In G.J. Methorst, C.A.L. Hoogduin & K. van der Velden (Red.). Richtlijnen bij kortdurende ambu­lante behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin, C.A.L., Methorst, G.J., Arts, W.J.J.M., Hansen, A.M.D., & Keijsers, G.P.J. (1997). Protocollaire behandeling van patiënten met een obsessief-compulsieve stoornis: Exposure, responspreventie en cognitieve therapie. In G.P.J. Keijsers, A. van Minnen & C.A.L. Hoogduin (Red.). Protocol­laire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Hou­ten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Jansen, A. & Verbraak, M. (1998). Bulimia nervosa: klinisch beeld en diagnostiek. In A. Jansen & A. Meyboom (Red.). Behandelingsstrategieën bij bulimia nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Verbraak, M. & Peeters, F. (1998). Farmacotherapie. In A. Jansen & A. Meyboom (Red.). Behandelingsstrategieën bij bulimia nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Verbraak, M.J.P.M., Knoppert-van der Klein, E.A.M. & Hoogduin, C.A.L. (1998). Een programma ter voorkoming van therapie-ontrouw. In E.A.M. Knoppert-van der Klein, P. Kölling & C.A.L. Hoogduin (Red.). Richtlijnen ter Bevordering van Therapietrouw. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Verbraak, M.J.P.M. & Ekelschot, M.A. (1999). Protocollaire cognitieve gedragsthera­pie bij de obsessieve compulsieve stoornis. In G.J. Hendriks (Red.). ...Een Veilige Plek voor Angst...Evidence Based Behandeling voor Angststoornissen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Derksen, J., & Verbraak, M. (1991). Diagnostisch Interview voor Borderline Patiënten (DIB-R) (tweede, gereviseerde versie). Nederlandse vertaling van Diagnostic Interview for Borderlines-Revised. J.G. Gunderson & M.C. Zanarini. Nijmegen: Katholieke Universiteit, Vakgroep Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer. Ongepubliceerd manuscript.

Verbraak, M.J.P.M., & Hoogduin, C.A.L. (1991). Barrett's Impulsiviteitsschaal, elfde versie (BIS-11). Nederlandse vertaling van Barrett Impulsiveness Scale, version 11. E.S. Barrett & J. Patton. Den Haag: stichting Instituut voor Patiëntgebonden Psychiatrisch Onderzoek (I.P.P.O.). Ongepubliceerd manuscript.
=-

Prof. Marc Verbraak