• Language
  • NL

Publicaties Prof. Jan Spijker

Spijker J. (2016) Het tijdschrift in 2015Tijdschr Psychiatr. 58(1):6-7.

Spijker J (2016). onderzoeksagenda Tijdschr Psychiatr. 58(1):4-5.

Cladder-Micus MB, Vrijsen JN, Becker ES, Donders R, Spijker J, Speckens AE. (2015) A randomized controlled trial of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) versus treatment-as-usual (TAU) for chronic, treatment-resistant depression: study protocol. BMC Psychiatry.15:275.

Snitselaar MA, Smits MG, Spijker J.(2015) Prevalence of Restless Legs Syndrome in Adult ADHD and Its Subtypes.Behav Sleep Med.29:1-9.

Huijbers MJ, Spinhoven P, Spijker J, Ruhé HG, van Schaik DJ, van Oppen P, Nolen WA, Ormel J, Kuyken W, van der Wilt GJ, Blom MB, Schene AH, Donders AR, Speckens AE (2015) Adding mindfulness-based cognitive therapy to maintenance antidepressant medication for prevention of relapse/recurrence in major depressive disorder: Randomised controlled trial.J Affect Disord.187:54-61.

van Steenbergen-Weijenburg KM, van der Feltz-Cornelis CM, van Benthem TB, Horn EK, Ploeger R, Brals JW, Leue C, Spijker J, Hakkaart-Van Roijen L, Rutten FF, Beekman AT (2015) Collaborative care voor de behandeling van comorbide depressieve stoornis bij  chronisch lichamelijk zieke patienten in de polikliniek van het algemeen ziekenhuis.Tijdschr Psychiatr.57(4):248-57.

Hendriks SM, Spijker J, Licht CM, Hardeveld F, de Graaf R, Batelaan NM, Penninx BW, Beekman AT (2015)Long-term work disability and absenteeism in anxiety and depressive disorders.J Affect Disord. 1;178:121-30.

Hardeveld F, Spijker J, Peyrot WJ, de Graaf R, Hendriks SM, Nolen WA, Penninx BW, Beekman AT. (2015) Glucocorticoid and mineralocorticoid receptor polymorphisms and recurrence of major depressive disorder.Psychoneuroendocrinology. 55:154-163.

Spijker, J (2015)Sale. Tijdschr Psychiatr. 57(1):4-5.

Spijker J. (2015) The journal in 2014.Tijdschr Psychiatr. 57(1):6-7.

Hardeveld F, Spijker J, Vreeburg SA, Graaf RD, Hendriks SM, Licht CM, Nolen WA, Penninx BW, Beekman AT. (2014) Increased cortisol awakening response was associated with time to recurrence of major depressive disorder.  Psychoneuroendocrinology.50:62-71.

Hendriks SM, Spijker J, Licht CM, Beekman AT, Hardeveld F, de Graaf R, Batelaan NM, Penninx BW. (2014)Disability in anxiety disorders.JAffect Disord.166:227-33.

Spijker J (2014). Rehabilitatie en zelfmanagement bij chronische depressie. Bijblijven, 9, 39-44.

Spijker J, van Straten A, Bockting C, Meeuwissen J, van Balkom A.  (2014) Een systematische  review van de behandeling van chronische depressie. Psyfar, 2, 20-26.

Hendriks SM, Licht CM, Spijker J, Beekman AT, Hardeveld F, de Graaf R, Penninx BW.(2014)  Disorder-specific cognitive profiles in major depressive disorder and generalized anxiety disorder. BMC Psychiatry. 1;14(1):96. doi: 10.1186/1471-244X-14-96.

-=

Spijker J, S. Claes (2014) Mood disorders in the DSM-5.Tijdschr Psychiatr.56(3):173-6.

Spijker J. (2014)  Outsider. Tijdschr Psychiatr.56(1):6-7. 

Spijker J. (2014) Farewell Tijdschr Psychiatr. 56(1):8-9.

Spijker J,   J. van Weeghel (2014) Chronische depressie, zelfmanagement en eerste lijn. In: Handboek Sociale Psychiatrie. Red vd Feltz-Cornelis, N Mulder. 349-358.  

Snitselaar MA, Smits MG, van der Heijden KB, Spijker J.2013 Sleep and Circadian Rhythmicity in Adult ADHD and the Effect of Stimulants : A Review of the Current Literature.J Atten Disord.  Mar 18.

Spijker J, van Harten PN. 2013 The journal in 2012. Tijdschr Psychiatr. 2013;55(1).

H Sinnema G Franx, J Spijker, M Ruiter,  H van Haastrecht, P Verhaak, J Nuyen. 2013, Delivering stepped care for depression in general practice: Results of a survey amongst general practitioners in the Netherlands. European Journal of General Practice, 19(4):221-9.

Muskens E, Eveleigh R, Lucassen P, van Weel C, SpijkerJ, Verhaak P, Speckens A,  Voshaar RO(2013) Prescribing ANtiDepressants Appropriately (PANDA): a cluster randomized controlled trial in primary care BMC Family Practice,14, 6.

de Beurs DP, de Groot MH, de Keijser J, Verwey B,  Mokkenstorm J, Twisk JW, van Duijn,  E,  van Hemert AM, Verlinde L, SpijkerJ; van Luijn B; Vink J; Kerkhof AJ  (2013) Improving the application of a practice guideline for the assessment and treatment of suicidal behavior by training the full staff of psychiatric departments via an e-learning supported Train-the-Trainer program: study protocol for a randomized controlled trial Trials, 14 (1), 9.

Spijker J, Bockting CLH, Meeuwissen JAC, Vliet IM van, Emmelkamp PMG, Hermens MLM, Balkom ALJM van namens de Werkgroep Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Angststoornissen/Depressie (2013). Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (derde revisie, 2013). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een depressieve stoornis. Utrecht: Trimbos-instituut.

Spijker J, van Straten A, Bockting C, Meeuwissen J, van Balkom A.  (2013) Psychotherapy, antidepressants and their combination for chronic major depression: a systematic review. Can J Psychiatr, 58, 386-392.

Hendriks SM, Spijker J, Licht CM, Beekman AT, Penninx BW (2012). Two-year course of anxiety disorders: different across disorders or dimensions?Acta Psychiatr Scand. 128(3):212-21.

Hardeveld F, Spijker J, De Graaf R, Hendriks SM, Licht CM, Nolen WA, Penninx BW, Beekman AT. 2013 Recurrence of major depressive disorder across different treatment settings: results from the NESDA study.J Affect Disord. 147(1-3):225-31.

Hardeveld F, Spijker J, De Graaf R, Nolen WA, Beekman AT (2013). Recurrence of major depressive disorder and its predictors in the general population: results from The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS).Psychol Med.43, 39-48.

Spijker J, van Harten PN.2013 The journal in 2012].Tijdschr Psychiatr. 2013;55(1):7-8.

van Balkom AJ, Oosterbaan DB, Batelaan N, Cath DC, Hendriks GJ, van Megen HJ, Schruers K, Spijker J, van der Wee N, van Vliet IM (2012). De karakterisering van angstsstoornissen: stageren en profileren met gezond verstand.  Tijdschr Psychiatr. 54(11):935-40.

Peeters FP, Ruhé HG, Beekman AT, Spijker J, Schoevers R, Zitman F, Schene A (2012). Stagering en profilering van unipolaire depressie. Tijdschr Psychiatr. 54(11):957-63.

Batelaan NM, Rhebergen D, de Graaf R, Spijker J, Beekman AT, Penninx BW.(2012). Panic attacks as a dimension of psychopathology: evidence for associations with onset and course of mental disorders and level of functioning. J Clin Psychiatry.73(9):1195-202.

Spijker J (2012) De toekomst van de GGZ. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(9):773-5.

Huijbers MJ, Spijker J, Donders AR, van Schaik DJ, van Oppen P, Ruhé HG, Blom MB, Nolen WA, Ormel J, van der Wilt GJ, Kuyken W, Spinhoven P, Speckens AE (2012). Preventing relapse in recurrent depression using mindfulness-based cognitive therapy, antidepressant medication or the combination: trial design and protocol of the MOMENT study. BMC Psychiatry  27;12-125. 

Batelaan NM, Spijker J, de Graaf R, Cuijpers P (2012).. Mixed Anxiety Depression should not be included in DSM-V J Nerv Ment Dis. 200(6):495-8.

Rhebergen D., Lamers F, Spijker J, Graaf de R., Beekman, A.T.F, Penninx, BWHJ. (2012).  Course trajectories of unipolar depressive disorders identified by latent class growth analysis. Psychological  Medicine,  42, 1383-1396.  

Verhagen P, Braam A, Chafekar-Stynebach P, Spijker J, de Graaf R (2012) Geloven gezond?  in: Handboek Psychiatrie, religie en spiritualiteit red PJ Verhagen & HJGM van Megen.  de Tijdstroom, 2012, Utrecht.

Ruhe HG, van Rooijen G, Spijker J, Peeters FPML, Schene AH (2012). Staging methods for Treatment resistant depression. A systematic review.  Journal of Affective Disorder 137, 33-45.

Spijker J, Timmermans L, Loonen A. (2011). Dysthymie in: Handboek functionele psychofarmacologie red AJM Loonen, JE Hovens pp 161-166. de Tijdstroom, 2011, Utrecht.  

Spijker J,(2011). Beat the blues, redactioneel.Tijdschrift voor Psychiatrie 53, 197-199.

Spijker J, Nolen WA (2011). Het algoritme voor de biologische behandeling van depressie in de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn depressie Tijdschrift voor Psychiatrie 53, 223-233.

Rhebergen D., Batelaan N,  Graaf de R.,  Nolen W.A., Spijker, J., Beekman, A.T.F, Penninx, BWHJ. ( 2011).  The 7-years course of depression and anxiety in the general population. Acta Psychiatrica Scandinavica 123, 297-306.  

Stammes R, Spijker J (2011). Fysieke training bij depressie. Nederlands Tijdschrift voor evidence based practice I, 15-18.

Sinnema H, Franx G, Spijker J, Ruiter M, van Haastrecht H, Verhaak PFM, Nuijen J (2011). Geboden zorg bij depressie en richtlijnaanbevelingen: aanknopingspunten voor het bevorderen van implementatie van richtlijnen. In: Trendrapportage GGZ 2010 Deel 3 Kwaliteit en effectiviteit. Trimbos instituut Utrecht.     

Spijker J & v Weeghel J (2011). Rehabilitatie bij chronische depressie. In: Psychiatrische rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 redactie S. van Rooijen & J. van Weeghel, SWP Amsterdam.   

Exterkate, C.C. & Spijker, J. (2010). Rehabilitatie bij angst en depressie. Een cursus voor cliënten met chronische en therapieresistente angst en depressie. Pro Persona, Arnhem.

Ruhe HG, Franx G, Peters F, van Rijswijk E, Spijker J, Bruinvels DJ, Verker RJ, Schene AH (2010) Farmacotherapie voor depressie in de praktijk. In : Keuze criteria voor antidepressiva. Red RJ Verkes, HG Ruhe. van Zuiden, Alphen aan de Rijn.

Spijker J, van Vliet IM, Meeuwissen JAC, van Balkom AJLM (2010). De herziening van de multidisciplinaire richtlijnen angst en depressie Tijdschrift voor Psychiatrie 52, 715-718.

Hardeveld, F, Spijker,J., de Graaf, R., Nolen, WA., Beekman, AT (2010) Prevalence and predictors of recurrence of major depressive disorder in the adult population.  Acta Psychiatrica Scandinavica 122, 184-191.  (Impact factor Psychiatrie  3.53)

Koekkoek B, Spijker, J, van Schaik DJF, Schene AH (2010). Catch 22: A case of mutuallly denied chronic depression. Harvard Review of Psychiatry 18, 238-246.  

Rhebergen D., Beekman, A.T.F, Graaf de R.,  Nolen W.A., Spijker, J.,  Hoogendijk, W.J., Penninx, BWHJ. 2010.  Trajectories of social and physical functioning inmajor depression, dysthymic disorder  and double depression. a 3-year follow-up.  Journal of Affective Disorder, 124, 148-156.  (Impact factor Psychiatrie  3.14)  

Spijker J, de Graaf R,  ten Have M, Nolen WA, Speckens A. (2010)Predictors of suicidality in depressive spectrum disorders in the general population. Results of the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Social Psychiatry and Social Epidemiology 45, 315-321. (Impact factor Psychiatrie  1.96)

Spijker J, Nolen WA. An algorithm for the pharmacological treatment of depression. Acta Psychiatrica Scandinavica 121, 180-189.(Impact factor Psychiatrie  3.53)

Batelaan N, de Graaf R, Spijker J, Smit JH, van Balkom AJLM, Vollebergh WAM, Beekman ATF (2010) The course of panic attacks in individuals with panic disorder and subthreshold panic disorder: A population based study. Journal of Affective Disorders 121, 30-38. (Impact factor Psychiatrie  3.14)

Spijker J, Batelaan N, de Graaf R, Cuijpers P. (2010) Nobody is MADD.Mixed anxiety depressive disorder in the general population.  Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. Journal of Affective Disorders 121, 180-183. (Impact factor Psychiatrie  3.14)

Mos M, Spijker J, Hutschemaekers G (2009). De plaats van langdurende psychodynamische psychotherapie bij depressie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 11, 1008-1017.  

Lange de J, Franx G, Sinnema H, Spijker J, Huyser J (2009). Ketenzorg bij depressie- toepassing van een stepped-care-zorgmodel. In 'Ketenzorg 'red Rosendal H, Ahaus K, Huijsman R, Raad C, Elsevier Maarssen.

Stammes R, Spijker J.(2009)  Fysieke training bij depressie: een overzicht Tijdschrift voor Psychiatrie 51, 821-830.

Franx G, Meeuwissen JAC, Sinnema H, Spijker J, Huyser, J, Wensing M, de Lange J.(2009) Quality improvement in depression care in the Netherlands: the Depression Breakthrough Collaborative. a Quality improvement report. International Journal of Integrated Care, 9, 1-11.      

Rhebergen D., Beekman, A.T.F, Graaf de R.,  Nolen W.A., Spijker, J.,  Hoogendijk, W.J., Penninx, BWHJ. 2009 The three-year naturalistic course of major depressive disorder, dysthymic disorder  and double depression. Journal of Affective Disorder,  450-459. (Impact factor Psychiatrie  3.14)  

Spijker J. Beloop van depressie. In: Handboek Depressieve Stoornissen red: Huyser, Schene, Sabbe & Spinhoven, de Tijdstroom, 2008.      

Spijker J.(2008) Bespreking: A randomized trial of integrated group therapy versus group drug counseling for patients with bipolar disorder and substance dependence. Groepen3, 2, 46-47.

Koekkoek B, Quintus A, Tiemens B, van Boeijen Ch, Spijker J (2008). Langdurige begeleiding door sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen bij angst en depressie. Is afwijken van de richtlijn onzin of noodzaak? Maandblad Geestelijke volksgezondheid 63, 496-504.

F. Hardeveld, J. Spijker R. de Graaf, WA Nolen, ATF Beekman. Recurrent depression: an overview. European Psychiatry 23, suppl 2 S33.

Spijker J.(2008) Psycho-analyse te kijk Maandblad Geestelijke volksgezondheid63, 277-8.   

Bockting, C.L.H., ten Doesschate, M.C, Spijker, J., Spinhoven, P., Koeter, M.W.J., Schene, A.H. (2008).  Continuation and maintenance use of antidepressants in recurrent depression. Psychotherapy and Psychsomatics 77, 17-26.  

Spijker J.(2007) HJ Conradi, Treatment and risk-factors for depression, bespreking   Maandblad Geestelijke volksgezondheid62, 902-04.

Kaptein, K., Jonge,  P. de, Korf, J. , Spijker, J. ,Graaf, R. de, Werf S. van der.  Random mood interpretation of determinants for major depression. Psychological Medicine, 37, 1261-71.

Spijker, J., de Graaf,R., Oldehinkel, A.J., Nolen, W.A., Ormel, J. (2007). Are vulnerability effects of personality and psychosocial functioning on depression accounted for by subthreshold symptoms? Depression and Anxiety,24, 472-8.

Spijker J.(2007) Onrust in de polder  Maandblad Geestelijke volksgezondheid62, 467-468.   

Spijker, J., Huyser, J, Blom, M.B. (2006) De multidiscipinaire richtlijn depressie: een beschouwing. Tijdschrift voor Psychiatrie, 48, 921-925.  

Spijker,J., de Graaf, R., Ormel,J.,  Nolen, W.A., Grobbee, D.E., Burger, H. (2006) The persistence of depression score (PDS).  Acta Psychiatrica Scandinavica 114, 411-416.  

Franx, G., Spijker, J., Huijser, J., de Doelder,  P.  (2006) Daling in depressie. Doorbraakmethode brengt afname in overbehandeling teweeg. Medisch contact, 61, 1592-1595.

Spijker, J. (2006)  Meeting Report 14th Annual Meeting of the Association of European Psychiatrists (AEP) Depression: Mind and Body, 2, 146-147. 

Spijker, J.(2006) DBCEPD Maandblad Geestelijke volksgezondheid61 699-700.   

Spijker. J (2006). Bespreking.  Groeppsychotherapie bij patienten met schizofrenie. Groepen, 2, 69-70. 

Spijker. J. (2006). Bespreking. E.H. Bos (2005) Interpersonal mechanisms in recurrence of depression. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 61, 571-572.   

Spijker. J. (2006). Bespreking. Corveleyn, J. e.a (eds): The theory and treatment of depression. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 61, 463-465.   

Werf,  S.  van der, Kaptein,  K.I. , Jonge,  P. de, Spijker,  J. , Graaf,  R.  de, Korf,  J. (2006) Major depressive episodes and random mood. Archives of General Psychiatry, 63, 509-518.

Fiselier. JA, van der Waal, A.E,  Spijker, J. (2006) Psychiater, patiënt en religie: meer dan coping alleen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 48, 383-386.

Spijker. J (2006). Bespreking.  Group interventions for patients with cancer and HIV disease. part IV  Groepen, 1, 37-39. 

Schoemaker, C., van Gageldonk, A., Spijker, J., Ketelaars, T. (2006). Deze behandeling werkt echt! Beproefde tips voor bevlogen sprekers. Maandblad Geestelijke volksgezondheid61, 48-58.   

Spijker J, Schoemaker C (2005).Depressie samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM <http://www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\ Ziekten en aandoeningen\ Psychische stoornissen\ Depressie. 

Spijker. J (2005). Bespreking.  Group interventions for patients with cancer and HIV disease. part III  Groepspsychotherapie, 39, 213-215. 

Spijker, J. (2005) Het MGv gediagnosticeerd. Over psychiatrische diagnosen in titels van MGv-artikelen sinds 1946. Maandblad Geestelijke volksgezondheid60, 1256-1262.   

Spijker, J. (2005) Goede bedoelingen Maandblad Geestelijke volksgezondheid60, 1166-1167.   

Spijker, J., de Ruiter, G., de Blok, H., Brouns, B., van Driel, R., van Stek, J., Braakman, M., Kaiser, L. (2005) De rol van psychiaters bij separeren. Maandblad Geestelijke volksgezondheid60, 1084-1094.   

Koekman, R., Smits, J., Spijker, J. (2005). Ziekenhuispsychiatrie, verslag. Maandblad Geestelijke volksgezondheid60, 855-856.     

Kruijshaar, M.E., Hoeymans, N., Spijker, J., Stouthard, M.E.A., Essink-Bot, M.L. (2005)  Has the  burden of depression been overestimated? Bulletin of the World Health Organization,  83: 443-448.

Spijker. J. (2005). Bespreking. Birkenhager TK& WW van den Broek: Treatment of depressed inpatients. efficacy and tolerability of a four-step treatment algorithm. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 60, 571-573.   

Spijker. J (2005). Bespreking.  Group interventions for patients with cancer and HIV disease. part II  Groepspsychotherapie, 39, 65-67. 

J. Spijker, H. van de Klippe (red.), Boeren themanummer In: MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid vol. 60 (2005) no. 1 (januari) p. 1-94.

Spijker, J. (2005) Rikken. Maandblad Geestelijke volksgezondheid60, 109-111.   

Spijker, J. (2005) De psychische gezondheid van boeren. Een bespreking van de internationale literatuur. Maandblad Geestelijke volksgezondheid60, 15-21.   

Kruijshaar, M.E., Barendregt, J.J., Vos, Th., de Graaf, R., Spijker,J., Andrews (2005)  G. Lifetime prevalence estimates of major depression: an indirect estimation method and a quantification of  recall bias. European journal of Epidemiology,20, 103-111. 

Spijker. J. (2004). Bespreking. V. Meertens: Depressive symptoms in the general population.  Maandblad Geestelijke volksgezondheid 59, 1074-76.   

Spijker. J (2004). Bespreking.  Group interventions for patients with cancer and HIV disease.  Groepspsychotherapie, 38, 7-10. 

Spijker, J., Kaasenbrood A., de Vries, W. (2004)  Een richtlijn in de praktijk. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 763-767.

Spijker, J., Beekman, A.T.F. (2004) Selectie bias en beloop van depressie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 59, 806-813.    

Spijker, J. (2004) Ingrijpen of niet. Over het dilemma van verantwoordelijkheid bij borderline problematiek. In: Dilemma’s in de psychiatrische praktijk. Red: A. Kaasenbrood, T. Kuipers en B van der Werf, Bohn, Stafleu, Van Loghum.  

Spijker, J., de Graaf, R.,  Bijl,R.V.,  Beekman, A.T.F., Ormel, J.,  Nolen, W.A. (2004) Functional disability and depression in the general population. Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Acta Psychiatrica Scandinavica, 110, 208-214.

Spijker, J., de Graaf, R.,  Bijl,R.V.,  Beekman, A.T.F., Ormel, J.,  Nolen, W.A. (2004).   Functional disability and depression in the general population. Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS) (Abstract) Acta Psychiatrica Scandinavica supplement, 110, 31. 

Spijker, J., de Graaf, R.,  Bijl,R.V.,  Beekman, A.T.F., Ormel, J.,  Nolen, W.A. (2004)  Determinants of persistence of major depressive episodes in the general population.  Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Journal of  Affective Disorders, 81, 231-240.

Spijker, J., Bijl, R.V., Nolen, W.A. (2004)  State-of-the-art-artikel. Duur van depressieve episoden en determinanten van beloop. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 229-235.

Spijker, J., Bijl, R.V., Nolen, W.A. (2004) Duur van depressieve episoden en voorspellers van hun beloop. Resultaten van NEMESIS. Huisarts & Wetenschap  , 47, 70-73.

Spijker, J., de Graaf, R.,  Bijl,R.V.,  Beekman, A.T.F., Ormel, J., Nolen, W.A. (2004). Reactie op: “Duur langer durende episode niet zonder meer verwijsindicatie” Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde  148, 247-248.

Spijker, J., de Graaf, R.,  Bijl,R.V.,  Beekman, A.T.F., Ormel, J., Nolen, W.A. (2003). Psychiatrische morbiditeit onder volwassenen in Nederland: het NEMESIS onderzoek. IV Duur van depressieve episoden. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde  147, 2025-2028.

Spijker, J. (2003) Het beloop van depressie. Bijblijven 19, 7-10. 

Kruijshaar,M.E., Hoeymans,N., Bijl, R.V., Spijker, J., Essink-Bot, M.L. (2003). Levels of disability in Major Depression: Findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS) Journal of Affective Disorders, 77, 53-64.

Spijker J. (2003). Na ruim tweeenhalf jaar heeft de helft van de patienten die herstelden van een ernstige depressie een recidief gehad. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 58, 296-271.

Spijker J. (2003). Meet the expert. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 58, 218-220.

Graaf R. de, Bijl R.V., Spijker J., Beekman A.T.F., Vollebergh W.A.M. (2003). Temporal sequencing of lifetime mood disorders in relation to comorbid anxiety and substance use disorders: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology 2003; 38: 1-11.

Blom M.B.J., Spijker J., Van Dijck, R. (red) (2002)  Behandelstrategieen bij chronische depressie en dysthymie. Bohn Stafleu en Van Loghum, Houten.

Spijker.J.(2002) Chronic depression. Determinants and consequences of chronic major depression in het general population  Academisch proefschrift  Rijksuniversiteit Utrecht.

Spijker, J., Bijl, R.V., de Graaf, R., Beekman, A.F.K., Ormel, J.,  Nolen, W.A . (2002). Duration of major depressive episodes in the general population. Results of the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS)  British Journal of Psychiatry, 181, 208-213.

Kaasenbrood,  A., J. Spijker. (2002). Kennis uit ervaring. Een inductief onderzoek in de ambulante GGZ-praktijk. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 57, 473-488.

de Graaf, R., Bijl, R.V., Smit, F., Vollebergh,W.A.M., Spijker, J. (2002). Risk factors for 12-month comorbidity of mood, anxiety, and substance use disorders: findings from the  Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study  American Journal of Psychiatry, 159, 620-629.

Spijker, J., Bijl, R.V., de Graaf, R., Nolen, W.A. (2001). Care utilization and outcome of   DSM-III-R major depression in the general population. Results of the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS) Acta Psychiatrica  Scandinavica, 104, 19-24.

Bijl, R.V., Spijker, J. (2001) Depressie: algemene bevolking versus klinische praktijk. In: “Het medisch jaarboek 2001”  Red: J.C van Es et al. Bohn Stafleu Van Loghun, Houten/Diemen.

Raes, A., Hofstad, E., Visser, H, de Ruiter, G., Spijker, J. (2001). Verslaving en Psychiatrie (congresverslag)  Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 9, 859-863.

Spijker, J. (2001). Boekbespreking. Bruijn JA. ‘New better than old’? detection of differences in efficacy between treatments in depressed inpatients under optimal conditions. Academisch proefschrift. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 5, 477-479.

Elfring, M.,  J. Spijker  (2001). Ontwikkelingen in de behandeling van depressie (congresverslag). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 1, 63-68.

Spijker, J., Bijl, R.V., de Graaf, R., Nolen, W.A (2000). Determinants of poor-1-year outcome of  DSM-III-R major depression in the general population: results of the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS) Acta Psychiatrica  Scandinavica, 103, 122-130.

Spijker, J., Bijl, R., De Graaf, R., Nolen, W. (2000)  The association between one year outcome of major depression and care utilisation in the general population. (abstract) European Psychiatry, 15 (suppl 2), 254.

Hofstad, E., Kuiper, J., Raes, A.,  Spijker, J.  (2000). De klant is koning (congresverslag) Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 7/8, 718-720.

Spijker, J. (2000). Boekbespreking. Coene, E.H. (red) Depressie Zelfzorgboek. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 6, 604-605.

Spijker, J. (2000). Chronische depressie (ingezonden brief) Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 7/8, 629-630.

Spijker, J. (2000). Psychotherapie en de dood (symposiumverslag). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 1, 64-66.

Bijl, R.V., Vollebergh, W.A.M., Spijker, J., de Graaf, R., Ravelli, A., Laitinen-Krispijn S. (1999). Reactie op ‘Comorbiditeit, een dood spoor?’ van R. Giel (TvP 1998,40:565-569). Tijdschrift voor Psychiatrie, 41, (1999),5:309-314.

Spijker, J., Bekkering, G.A.M., Hutschemaekers, G.J.M., Unck, F.A.W. (1999) Heimwee bij dienstplichtige militairen. Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, 6, 200-204.

Spijker, J., Nolen, W.A. (1999). Hoe hoog is de prevalentie van de depressieve stoornis? Een commentaar. Tijdschrift voor Psychiatrie, 9, 539-543. 

Spijker, J., Bijl, R.V. (1999) Reactie op: Hoe ziek is Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 13, 699. 

Spijker, J. (1999). Deeltijd in programma’s (symposiumverslag). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 4, 448-450.

Spijker, J., Nolen, W.A. (1998). Voorspellende factoren voor chroniciteit van een depressie. Een literatuuronderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 11, 696-708. 

Spijker, J., Donker, M. (1998). De effectiviteit van de behandeling van depressie in Nederland. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 6, 579-597.

Spijker, J. (1998). Depressie behandeld. (symposiumverslag). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 7/8, 776-779.

Reekum van, A., Spijker, J., Vos, T., Blom, M.(1998). Zorgen voor de ziel of geldzorgen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 2, 151-155.

Spijker, J. (1997). Boekbespreking. M.A.L. van Tilburg & A.J.J.M. Vingerhoets (ed.) Psychological aspects of geographical moves. Homesickness and acculturation stress. Maandblad  Geestelijk Volksgezondheid, 12, 1288-1290.

Spijker, J. (1997).Zorgprogramma’s en richtlijnontwikkeling (symposiumverslag). Maandblad  Geestelijke Volksgezondheid, 3, 280-284.

Spijker, J. (1997). Tijd voor deeltijd (symposiumverslag). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 1, 71-74.

Lemmens, F., Spijker, J., Donker, M., Hutschemaekers, G. (1997). Depressie. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 1997. V Effecten van Zorg. Elsevier/ de Tijdstroom. RIVM.

Spijker J., ten Have M. (1997). Psychiatrische zorgconsumptie in de regio Rivierenland.Rapport, Trimbos-instituut Utrecht.

Spijker, J. (1995). Groepspsychotherapie in deeltijdbehandeling. De mening van de therapeuten. Groepspsychotherapie, 1, 3-8.

Spijker, J. (1993). Pillen en praten. Over behandelingen waarbij een psychotherapeut en een psychiater betrokken zijn. Tijdschrift voor Psychiatrie, 8, 556-561.

Spijker, J. (1993). Psychoanalytische opvattingen over separatieangst. Kinder & Jeugd Psychotherapie, 2, 45-60.

=-

Prof. Jan Spijker