• Language
  • NL

Behandelstudies

Één van de onderzoekslijnen van NijCa²re richt zich op de behandeling van depressie (de zogenaamde behandelstudies). Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd in een randomized clinical trial (RCT). In een dergelijk onderzoek wordt de effectiviteit van de ene behandeling met die van de andere behandeling vergeleken. Deelnemers worden door middel van loting aan één van de behandelingen toegewezen. Bijvoorbeeld: in een RCT wordt de vergelijking gemaakt of toevoeging van mindfulness based cognitieve therapie (MBCT) aan de lopende behandeling van een therapieresistente depressie een eerdere remissie oplevert. In de controlegroep wordt enkel de lopende behandeling voortgezet. Aan het eind van het onderzoek kunnen we dan bepalen of de toevoeging van MBCT effectief is geweest. Bij een onderzoek naar de behandeling van depressie zijn we ook benieuwd naar voorspellers (predictoren) van behandelsucces. Bijvoorbeeld, hebben mensen met een bepaalde persoonlijkheid meer kans op een goed behandelresultaat? 

 

Onderzoek in prakijk