• Language
  • NL

Fundamenteel onderzoek

Een onderzoekslijn van NijCa²re richt zich op factoren in het ontstaan en de instandhouding van depressie. Vanuit cognitieve theorieën wordt verondersteld dat cognitieve processen, zoals aandacht, interpretatie en geheugen, belangrijke factoren zijn in het ontstaan en de instandhouding van depressies. Een depressieve patiënt richt zijn of haar aandacht vooral op informatie die overeenkomt met de depressieve stemming (bijv. krantenberichten met een negatieve boodschap), neigt er toe informatie als negatief te interpreteren (bijv. een goed bedoelde email wordt geïnterpreteerd als kwetsend) en hij of zij herinnert zich informatie over negatieve gebeurtenissen goed (bijv. eerdere herinneringen aan vervelende levensgebeurtenissen). Vragen die hierbij onderzocht worden, zijn: Spelen deze processen echt een rol in het ontstaan (de etiologie) van depressie? Leiden deze cognitieve processen tot een kwetsbaarheid waardoor mensen minder goed van behandelingen kunnen profiteren? Kunnen deze cognitieve vertekeningen veranderd worden door training?

 

Approach Avoidance Taak

De Approach Avoidance Taak is een techniek om de mate van vooringenomenheid (cognitieve biases) te onderzoeken.