• Language
  • NL
Depressie ook op jonge leeftijd
Depressie ook op jonge leeftijd

Depressie

Bijna twintig procent van de mensen krijgt gedurende het leven last van een depressie. Depressies doen zich veel voor op de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Mensen met een depressie zijn vaak ernstig beperkt in hun sociaal en maatschappelijk functioneren. Met name de vitaliteit, het sociaal functioneren, het rol functioneren en de geestelijke gezondheid zijn ernstig aangetast. De kwaliteit van leven neemt af met de ernst van de depressie. Het hebben van een depressie gaat vaak gepaard met een ongezonde leefstijl (meer roken en alcoholgebruik, ongezonder voedingspatroon). Van alle patiënten die ooit een depressie hebben gehad, kreeg bijna de helft (40%) de stoornis voor het eerst tussen het 15e en 35e levensjaar. Onder volwassenen komt depressie ongeveer anderhalf keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen. Het beloop en de kans op herhaling is ongeveer gelijk. Gelukkig zijn er goede behandelingen beschikbaar. Maar helaas herstellen niet alle depressies even goed en naar schatting ontwikkelt 10-20% van de mensen met een depressie een chronische vorm.

Depressies worden multidisciplinair behandeld met behulp van een zogenaamde 'stepped care' behandelrichtlijn. Voor lichte depressies worden lichtere behandelingen geadviseerd en bij ernstige depressies ' zwaardere' behandelingen, die in de praktijk bestaan uit een combinatie van psycho-educatie, zelfmanagement, psychotherapie en/of antidespressieve medicatie.

 

 

"Depressies kunnen - met behulp van een 'stepped care' behandelrichtlijn - multidisciplinair goed worden behandeld" Prof. dr. Jan Spijker