• Language
  • NL

Behandelstudies

Één van de onderzoekslijnen van NijCa²re richt zich op de behandeling van angststoornissen (de zogenaamde behandelstudies). Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd in een randomized clinical trial (RCT). In een dergelijk onderzoek wordt de effectiviteit van de ene behandeling vergeleken met die van de andere behandeling. Deelnemers worden door middel van loting aan één van de behandelingen toegewezen. Bijvoorbeeld: in een gecontroleerde studie wordt nagegaan of er met een intensieve ambulante behandeling (alle therapie-uren in 1 week) van posttraumatische stress-stoornis (PTSS) een sneller en beter resultaat kan worden behaald in vergelijking met de reguliere behandeling van PTSS waarbij de therapie verspreid wordt over 12 weken. Aan het eind van het onderzoek kunnen we dan bepalen of beide behandelingen even goed werken, of dat de ene behandeling beter is dan de andere. Bij een onderzoek naar de behandeling van angststoornissen zijn we ook benieuwd naar voorspellers (predictoren) van behandelsucces. NijCa²re onderzoekt nu bijvoorbeeld of de mate waarop mensen op exposure reageren een voorspeller is voor behandelsucces.

 

 

 

Onderzoek in praktijk

Bij kinderen (12-18 jaar) met complexe PTSS hebben we kunnen laten zien dat zowel 3 als 6 maanden na afronding van een intensieve behandelweek bij 80% van hen de klachten volledig in remissie blijven.