• Language
  • NL

Onderzoeksstages

Masthertheses
Binnen MGZP dienen studenten zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Onder begeleiding van een masterthesedocent (universiteit) en een masterthesebegeleider (stageplaats) ontwikkelen studenten een onderzoeksvoorstel en verzamelen ze data voor hun onderzoek. In de regel sluiten ze daarbij aan bij lopend onderzoek binnen NijCa²re. Ze analyseren de data en schrijven de masterthese. Binnen MGZP heeft de student vijf maanden de tijd om het onderzoek uit te voeren en de masterthese te schrijven (Bron: http://www.ru.nl/opleidingen/master/gezondheidszorg-psy/).

Onderzoeksstages
Studenten kunnen binnen NijCa²re een onderzoeksstage doen. De studenten die een onderzoeksstage lopen, worden gesuperviseerd door onderzoekers van Overwaal of het ACSW in nauwe samenwerking met onderzoekers van de Radboud Universiteit. De meeste studenten die bij  NijCa²re stage lopen zijn Research Master studenten van het Behaviour Science Institute (Bron: http://www.ru.nl/bsi/) van de Radboud Universiteit.

Het tweejarige opleidingsprogramma van de Research Master Behavioural Science heeft tot doel studenten op te leiden tot onderzoeker in de psychologie met een nadruk op uitgebreide theoretische scholing over wetenschappelijke kernthema's, een solide training in onderzoeksvaardigheden en een zorgvuldige training in geavanceerde data-analyse. De opleiding wil hoogwaardige onderzoekers afleveren die met succes een (internationaal) promotietraject kunnen uitvoeren. Ervaring leert dat de opleiding daarin slaagt: een groot aandeel van de studenten vindt een promotieplaats na afronding van de Research Master en weet deze succesvol af te ronden. NijCa²re biedt de Research Master studenten een unieke kans om fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek te combineren of om bedreven te worden in het uitvoeren van kwalitatief hoogstaand, toegepast onderzoek. Studenten kunnen hun onderzoeksstage ook combineren met een klinische stage.

Ook HBO-studenten Toegepaste Psychologie kunnen binnen NijCa²re hun onderzoeksstage lopen.  

Stages binnen het honoursprogramma richting gezondheidszorgpsychologie
De universiteit hecht veel waarde aan het engageren van jonge, veelbelovende studenten en heeft daartoe onder andere bij psychologie een honoursprogramma opgesteld waarmee studenten extra onderwijs (colleges, stage, onderzoek) kunnen volgen in het tweede en derde bachelorjaar. Vanaf september 2011 is een gezondheidszorgpsychologie-variant ontwikkeld voor jong talent met grote interesse voor (onderzoeks-)posities voor psychologen binnen de gezondheidszorg. Tot deze variant behoren korte stages (drie maanden, een dagdeel per week in het tweede bachelorjaar en een lange onderzoeksstage, negen maanden, een dagdeel per week) in het derde bachelorjaar (Bron: http://www.ru.nl/rha/psychologie).