• Language
  • NL

Klinische stages

Studenten die binnen NijCa²re een klinische stage lopen zijn vaak studenten die de eenjarige Mastervariant Gezondheidszorgpsychologie (MGZP) van de Radboud Universiteit volgen. Maar ook studenten van andere universiteiten zijn van harte welkom om stage bij  NijCa²re te lopen.

MGZP leidt studenten op die breed inzetbaar zijn in de geestelijke en somatische gezondheidszorg. Centraal staan inzicht in, diagnostiek van en evidence-based psychologische behandelingen van stoornissen bij kinderen, jeugdigen en (oudere) volwassenen. Studenten krijgen kennis aangereikt vanuit verschillende deelgebieden uit de psychologie: klinische psychologie, neuro- en revalidatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie en psychogerontologie. Meestal kunnen studenten gedurende de opleiding ook de 'Basisaantekening Psychodiagnostiek' (BAPD) van de landelijke beroepsvereniging NIP verwerven. Studenten die MGZP voltooien voldoen in de regel (hangt enigszins af van het vakkenpakket in het bacheloronderwijs) aan de toelatingseisen voor de postinitiële beroepsopleidingen tot gz-psycholoog of psychotherapeut (Bron: http://www.ru.nl/opleidingen/master/gezondheidszorg-psy/).

Studenten die binnen NijCa²re een klinische stage lopen bij Overwaal of het Ambulatorium ACSW krijgen voorafgaand aan de stage een training aangeboden in 'evidence-based' behandelen. In deze training worden praktijkgerichte vaardigheden onderwezen zoals het behandelen van patiënten met een paniekstoornis, motiveren van patiënten of behandeling met behulp van zelfcontroleprocedures. Tijdens de stage krijgen studenten wekelijks intensieve supervisie. Studenten die een research master doen, kunnen hun onderzoeksstage combineren met een klinische stage en doen dus ook ervaring op met diagnostiek en behandeling. Binnen MGZP heeft de stage een omvang van minimaal vijf maanden. Begeleiding van de stagiaires dient te geschieden door een BIG-geregistreerd psycholoog. Stagiaires verrichten geen zelfstandige behandelingen maar wel en onder strikte supervisie, onderdelen van behandelingen of protocollaire behandelingen in het kader van onderzoek waarin men zorgvuldig is getraind.

 

Stage lopen bij NijCa²re?

Klik hier om naar de vacature te gaan.