• Language
  • NL

VGCt opleidingen

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) is de beroepsvereniging voor gedragstherapeuten, cognitief-gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de uitoefening van de (cognitieve) gedragstherapie op een verantwoorde wijze. De VGCt doet dit door het handhaven en vergroten van de kwaliteit van de behandeling en door permanente scholing van haar leden. Ook behartigt de vereniging de wetenschappelijke en maatschappelijke belangen van haar leden (bron: www.vgct.nl).

Leden van NijCa²re zijn nauw betrokken bij de VGCt. Zij zijn vaak (aspirant)lid van de vereniging, maken deel uit van kennisnetwerken (bijv. de sectie angststoornissen),of zijn lid van een commissie of het bestuur. Daarnaast is het mogelijk om bij de participerende  NijCa²re instellingen de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt en cognitief gedragstherapeutisch werker te volgen.

De opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt wordt vaak behaald in combinatie met een opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut. De specialisatie tot cognitief gedragstherapeut is een waardevolle toevoeging aan deze registraties. De opleiding tot VGCt-erkend therapeut bestaat uit het volgen van een aantal vervolgcursussen op het gebied van de cognitieve gedragstherapie, leertherapie, supervisie en het uitvoeren van een N=1 studie. VGCT-erkend cognitief-gedragstherapeuten moeten jaarlijks een aantal cursussen of symposia volgen om eenmaal behaalde registraties te behouden.

De VGCt heeft sinds 2006 tevens een register voor HBO-opgeleiden. Professionals met een relevante afgeronde HBO opleiding, zoals verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverleners en maatschappelijk werkenden, kunnen geregistreerd worden als Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGW). De opleiding tot CGW bestaat uit een theoretisch deel en supervisie-uren. Om de registratie te kunnen behalen moet de CGW minimaal 12 uur per week werken binnen een setting waarin het model van de cognitieve gedragstherapie aangehouden wordt. De CGW werkt onder eindverantwoordelijkheid van een cognitief gedragstherapeut VGCt. Om de kwaliteit te waarborgen zijn er aan de herregistratie voorwaarden verbonden; de cognitief gedragstherapeutisch werker moet zich steeds bijscholen om de registratie te behouden.

Zie voor meer informatie: www.vgct.nl