• Language
  • NL

Onderzoekers angststoornissen

Senior Onderzoekers

Prof. Eni Becker; is hoofd van de afdeling Klinische Psychologie en directeur van het onderzoeksprogramma 'Experimentele psychopathologie en behandeling' van het Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar expertise ligt op het gebied van (de verandering van) cognitieve processen in angststoornissen. Zij is aan de Dresden Academy of Psychotherapy opgeleid tot gedragstherapeut. Onderzoeksgebieden: cognitieve processen in angst en depressie, verandering van cognitieve biases, approach and avoidance gedrag, gedragstherapie voor de gegeneraliseerde angststoornis.

Gert-Jan Hendriks, MD, PhD; is hoofd van het Zorgprogramma Angststoornissen van Pro Persona en werkzaam als psychiater-onderzoeker bij het Centrum voor Angststoornissen Overwaal (onderdeel van Pro Persona). Onderzoeksgebieden: angststoornissen "across the lifespan" met accent op ouderen, augmentatiestrategieën (bijvoorbeeld d-cycloserine) bij cognitieve gedragstherapie, limitering en profiling/stagering, intensivering van cognitieve gedragstherapie.

Prof. Giel Hutschemaekers; is hoogleraar Geestelijke Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen en daarnaast verbonden als Hoofd Onderzoek bij Pro Persona Center of Education and Science van Pro Persona. Hij verricht onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van zorg alsmede effecten op de professionalisering van de geestelijke gezondheidszorg.

Mirjam Kampman, PhD; is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut, wetenschappelijk onderzoeker en programmaleider angst bij Centrum voor Angststoornissen Overwaal (onderdeel van ProPersona). Onderzoeksgebieden: angststoornissen, met name paniekstoornis en obsessieve compulsieve stoornis, intensieve kortdurende (CGT) behandelingen en meerfase studies.

Prof. Ger Keijsers; klinisch psycholoog, is als hoogleraar werkzaam bij Psychologie en Kunstmatige Intelligentie en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Hij is voorzitter van de Mastervariant Gezondheidszorgpsychologie. Tevens werkt hij als klinisch psycholoog bij het Radboud Ambulatorium Volwassenen. Verder is hij als bijzonder hoogleraar werkzaam bij Clinical Psychological Sciences van de Universiteit Maastricht en is hij hoofdopleider KP bij RINO Zuid in Eindhoven. Onderzoeksgebieden zijn ongewenst gewoontegedrag (OCD-spectrum stoornissen), psychotherapie-effecten, behandelmotivatie en verbittering.

Rianne de Kleine, PhD; is post doc onderzoeker bij Centrum voor Angststoornissen Overwaal Pro Persona. Zij is gastonderzoeker verbonden aan het Behavioral Science Institute van de  Radboud Universiteit. Onderzoeksgebieden: exposure therapie, enhancement, posttraumatische stress-stoornis, extinctieleren.

Anke Klein, PhD; is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker op de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam en VU Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op angst bij kinderen en de transgenerationele overdracht van angst van ouders op kinderen. Anke is als copromotor betrokken bij het SPRING project waarin ouders van kinderen met een angststoornis gevolgd worden (promovenda Rianne van Niekerk).

Gero Lange, PhD; is universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen/Behavioural Science Institute. Hij is tevens, sinds mei 2013, postdoc aan de Universiteit van Keulen. Als docent onderwijst hij vakken m.b.t. psychopathologie, angststoornissen, klinische- en onderzoeksvaardigheden. Als onderzoeker is hij vooral geïnteresseerd in (verstoorde) cognitieve-, hormonale- en gedragsmatige processen bij sociale angst. 

Prof. Agnes van Minnen; is bijzonder hoogleraar 'Angstregulatie en de behandeling van angststoornissen' aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is zij werkzaam als klinisch psycholoog bij Centrum voor Angststoornissen Overwaal (onderdeel van Pro Persona). Onderzoeksgebieden: (complexe) posttraumatische stress-stoornis, (prolonged) exposure, dissociatie, cognitieve gedragstherapie.

Prof. Mike Rinck; is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en professor aan de Ruhr-Universiteit Bochum in Duitsland. Hij is opgeleid als experimenteel psycholoog en geeft nu les binnen de vakgroep Klinische Psychologie. Daarnaast doet hij onderzoek binnen het Behavioural Science Institute. Onderzoeksgebieden: experimentele psychopathologie, cognitieve vertekeningen (biases) in psychische stoornissen, cognitive bias modification.

Prof. Karin Roelofs; is hoogleraar experimentele psychopatologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Behavioural Science Institute) en Principle Investigator aan Het Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour waar ze de Affective Neuroscience groep leidt. Onderzoeksgebieden: neurobiologie van angst en agressie; sociale angst, posttraumatische stress stoornis, conversiestoornis, stresshormonen.

Lisanne Stone, PhD; is senior onderzoeker bij Centrum voor Angststoornissen Overwaal Pro Persona. 

Prof. Marc Verbraak; klinisch psycholoog/psychotherapeut/cognitief gedragstherapeut, is bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidszorgpsychologie’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens is hij hoofdopleider voor de postacademische beroepsopleiding voor Gezondheidszorgpsychologen van het SPON/Radboud Centrum Sociale Wetenschappen van dezelfde universiteit. Daarnaast is hij hoofd van het zorgprogramma Jeugd bij Pro Persona. Onderzoeksgebieden: doelmatigheid van diagnostiek en behandeling, angststoornissen, stress en burnout, vragenlijsten, cognitieve gedragstherapie.

Janna Vrijsen, PhD; is post doc onderzoeker op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc en bij het Expertisecentrum Depressie Pro Persona. Onderzoeksgebieden: cognitieve processen in depressie, genetica, omgevingsfactoren, verandering van cognitieve biases (cognitive bias modification), geheugen, Experience Sampling Method. 

Maartje Vroling, PhD; is senior onderzoeker bij Amarum, expertise centrum voor eetstoornissen (GGNet), en tevens docent (en onderzoeker) bij de afdeling Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Eerder werkte zij als senior onderzoeker en psycholoog bij Pro Persona. Onderzoeksgebieden: eetstoornissen, angststoornissen en behandelinterventies. 
 

Junior Onderzoekers 

Paul de Bont, MSc; is klinisch psycholoog/psychotherapeut en supervisor/leertherapeut van de VGCT. Hij is werkzaam bij de GGZ Oost Brabant, op de locatie van het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Hij heeft een eigen, kleine psychotherapiepraktijk in Nijmegen. Tevens is hij als buitenpromovendus verbonden aan de vakgroep Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek ligt op het gebied van de behandeling van trauma bij mensen met psychose, hij maakt hiertoe deel uit van een onderzoeksteam dat een groot landelijk gecontroleerd onderzoek doet (T.TIP: Treating Trauma in Psychosis).

Naline Geurtzen, MSc; is als promovendus verbonden aan het Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit. Haar master klinische psychologie en de researchmaster Behavioural Science behaalde zij eveneens aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is ze werkzaam als psycholoog bij het Ambulatorium, onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen. In haar promotieonderzoek richt ze zich op bijeffecten van professionele behandelingen in de GGZ. In het bijzonder is ze daarbij geïnteresseerd in het thema zorgafhankelijkheid, en probeert ze door middel van onderzoek meer inzicht te krijgen in wat zorgafhankelijkheid precies inhoudt en hoe zorgafhankelijkheid samenhangt met, bijvoorbeeld, de therapeutische relatie, behandelduur, en met de effectiviteit van verschillende behandelingen. In het verleden heeft Naline Geurtzen vooral gepubliceerd over Mindfulness als opvoedingsstijl van ouders, maar in de toekomst zullen publicaties volgen passend bij het onderwerp van haar promotieonderzoek.

Lotte Hendriks, MSc; is werkzaam bij Centrum voor Angststoornissen Overwaal (onderdeel van Pro Persona) als psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog en wetenschappelijk medewerker. Zij is daarnaast als buitenpromovendus verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar zij onderzoek doet op het gebied van posttraumatische stress-stoornis bij jongeren en volwassenen.

Rianne van Niekerk, MSc; is werkzaam als GZ psycholoog in opleiding bij team Jeugd van Pro Persona Arnhem. Ze is tevens ervaren op het gebied van angstbehandelingen bij volwassenen. Daarnaast werkt zij als promovenda op de Radboud Universiteit, waar zij onderzoek doet naar angstontwikkeling bij KOPP-kinderen.

Boris van Passel, MD; is als psychiater en cognitief gedragstherapeut VGCT werkzaam bij Centrum voor Angststoornissen Overwaal en als buitenpromovendus verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verricht onderzoek naar het verbeteren van de psychologische behandeling van obsessieve-compulsieve stoornissen. 

 

Senior Onderzoekers (extern)

Prof. Guillen Fernandez; is directeur van het Donders Center for Neuroscience, hoofd van het Department for Cognitive Neuroscience en principal investigator aan het Donders Center for Cognitive Neuroimaging van de Radboud Universiteit. Hij behaalde zijn medische graad en doctoraat aan de universiteit van Bonn. Aan de universiteiten van Bonn, Magdeburg en Stanford werd hij opgeleid in neurologie en cognitive neurosciences. In 2002 was hij betrokken bij de oprichting van het Donders Institute en werd daar één van de principal investigators. Onderzoeksgebieden: menselijke cognitieve neuroscience, waarbinnen hij de neurale basis voor geheugen, emotie en de interactie hiertussen onderzoekt. In zijn onderzoek hanteert hij een interdisciplinaire beandering waarbinnen hij neuro-imaging, genetic, farmacologie en diverse klinische vakgebieden integreert.

Prof. Indira Tendolkar; is bijzonder hoogleraar psychiatrie ( Universiteit Essen-Duisberg) en als senior onderzoeker verbonden aan het Donders instituut en de afdeling psychiatrie van het UMC St Radboud. Tevens is zij hoofd van de opleiding tot psychiater aan de Radboud Universiteit. Onderzoeksgebieden: neurocognitieve basis van angst en depressie.

Onderzoekers NijCa²re